Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong
Emanzana 37
1103 AV Amsterdam
06-24627585

www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl
info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl

KvKnr.: 59900261

1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl en www.digitaal.knappekleuters.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik hiervan.

2. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze websites worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna wordt ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www. expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl en www.digitaal.knappekleuters.nl) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website Bezoekt, kan de opgeslagen informatie, die in de cookie staat, teruggestuurd worden naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden deze informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende social-mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social-mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong gebruikte social-mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Ook bij je inschrijving voor de nieuwsbrief van Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong worden cookies gebruikt. Meer informatie over de cookies van Enormmail kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Gebruik de help-functie van de browser.

3. Google Analytics

Omdat wij onze website willen optimaliseren voor gebruik willen wij graag inzicht in het gebruik ervan. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en is dus voor ons niet te herleiden tot een persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid dat online te vinden is.

4. Social Media Kanalen

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, zoals: Facebook en linkedIn. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong gebruik van buttons, links en contactformulieren. Ook deze social-mediakanalen verzamelen informatie. De privacyverklaring van de social-mediakanalen geven duidelijkheid over wat er met de gegevens gebeurt.

5. Privacy algemeen

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen indien deze door de klant zelf, bewust, aan Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie

De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong slaat voor verschillende doeleinden informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie van je wordt bewaard en waarvoor.

Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou naast je vraag ook je naam, e-mailadres en soms je telefoonnummer in te vullen. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we de vraag telefonisch of via de mail beantwoorden. Met deze gegevens kunnen we je ook offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je emailadres.

Bestelformulier
Op het bestelformulier vragen we daarnaast ook om adresgegevens. Dit maakt het mogelijk het bestelde product naar de plaats van bestemming te verzenden.

Betalen
Om betalingen voor onze klanten zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van een onlinebetaalservice. Hierdoor kun je bijvoorbeeld met Ideal je betaling voldoen. Om dit mogelijk te maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens zien wij overigens niet.

Nieuwsbrief
Je krijgt van Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een nieuwsbrief wanneer jij je hiervoor expliciet inschrijft en als je het contactformulier of bestelformulier invult. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt Enormmail gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan op ieder moment onderaan elke nieuwsbrief.

Weggever of webinar
Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw emailadres Zodat we de weggever kunnen toesturen, je bent dan ook automatisch ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Boekhouding
Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij een boekhoudprogramma. Hierin verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling. Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bij ons bekend.

Je account bij Knappe Kleuters Digitaal
Voor KK-digitaal heb je een account nodig. Hierin worden de volgende gegevens opgeslagen: NAW-gegevens van de school, e-mailadres en telefoonnummer en de naam van jullie contactpersoon. Er wordt door ons een gebruikersnaam en wachtwoord voor jou gegenereerd waarmee jij kunt inloggen. Deze inloggegevens zijn dus bij ons bekend.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, account voor Knappe Kleuters Digitaal en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan.
  • De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.
  • Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij jouw toestemming. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en betaalgegevens kan Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wilt verstrekken, kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong geen diensten kan leveren. Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te overleggen. Je bent uiteraard niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

8. Delen met anderen

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf ook doet.

9. Hoe lang we gegevens bewaren

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

  • De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, minimaal 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
  • Het account op Knappe Kleuters Digitaal blijft in ieder geval bestaan zolang je zelf een abonnement hebt. Na opzeggen van het abonnement zullen de gegevens die je erin verzameld hebt nog minimaal 1 jaar door ons bewaard worden.
  • Wanneer je je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

10. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social-mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn, neem dan contact op via info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl.

11. Beveiliging van gegevens

Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@expertgroepontwikkelingsvoorsprong.nl.

12. klacht

Heb je overhoop toch een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Dan kun je deze indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.